-­ Hulp voor particulieren bij aankopen zonnepanelen noodzakelijk om duurzaamheidsdoelen ‘Parijs’ te realiseren -­

ONDERZOEK: Zonnepanelen kopen duurt 40 keer langer dan nodig

‘Als Nederland aan klimaatakkoord van Parijs wil houden moet dit anders’

Lex Schiebaan, zonne-energie-expert

UTRECHT-­ Zonnepanelen zijn razend populair. Toch komen veel Nederlanders niet aan het kopen toe. Dit is omdat het vinden van een passend zonnesysteem wel meer dan twee jaar kan duren. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Fritts, zonne-­energie consultancy. Hierdoor loopt de Nederlandse energietransitie gevaar.

Zonnepanelen zijn zo populair op daken van woningen, omdat veel Nederlanders hier de financiële voordelen van inzien. Maar liefst 78% van de respondenten die zonnepanelen hebben of willen, geeft dit als belangrijkste reden aan. Het bijdragen aan een beter milieu komt op de tweede plaats. Aan het enthousiasme van Nederlanders hoeft het dus niet te liggen om voor zonne-­energie te kiezen! Toch stapt niet iedereen over naar duurzame energie. Dit is schadelijk want als Nederland de Parijse klimaatdoelen wil halen, moet de transitie zo snel mogelijk in gang worden gezet – ook voor particulieren.

De voornaamste reden die hier voor gegeven wordt door consumenten, is dat het maken van de juiste keuze erg moeilijk is. Ruim vier op de tien mensen die van plan zijn zonnepanelen aan te schaffen vinden het moeilijk een beslissing te maken welke panelen of welk systeem zij moeten kiezen.

‘Een inschatting maken voor een dergelijk systeem is op basis van prijs­‐kwaliteitsverhouding erg ingewikkeld. Dat komt doordat hier veel technische voorkennis voor nodig is,’ zegt Lex Schiebaan, zonne­‐energie‐expert. Hij legt uit waarom een zonnesysteem aanschaffen niet gemakkelijk is.

Veel te ingewikkeld

‘Consumenten onderschatten de hoeveelheid componenten waar ze rekening mee moeten houden tijdens het aanschaffen van een zoninstallatie. Ze vergelijken meestal alleen de producten en nemen niet het totaalplaatje mee,’ zegt Schiebaan. Drie kwart zoekt alles zelf uit en maakt hierbij veelvuldig gebruik van informatie op het internet. Online vinden zij het product dat ze nodig denken te hebben. Hier vragen hier zij gemiddeld vier offertes voor aan bij installateurs die dit product leveren. Vervolgens lijken deze offertes vaak geenszins op elkaar. Het gaat namelijk over meer dan de producten alleen. Hierdoor kan er onzekerheid onder consumenten ontstaan. ‘En informatie op het internet biedt niet genoeg houvast, omdat er een grote hoeveelheid informatie te vinden is, welke niet eenduidig is. Zodoende raken klanten steeds verder verstrikt in hun zoektocht,’ zegt hij.

Sneller en makkelijker

Het is daarom niet gek dat het veertig keer langer duurt dan nodig is om tot een aanbieding te komen die aansluit bij de wensen van de klant. Van alle respondenten die van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen is bijna twee derde al langer dan een jaar bezig met het maken van de juiste keuze. Deze extreem lange periode getuigt dus van een uiterst hoge complexiteitsgraad. Sommigen verliezen hierdoor hun enthousiasme voor zonnepanelen, maar herpakken het gelukkig later weer. Het vergt nu dus nog veel geduld en doorzettingsvermogen om een zonnesysteem aan te schaffen. Dat hoeft niet zo te zijn, vindt Schiebaan. ‘Het kan sneller, leuker en makkelijker door met een stappenplan te werken, bijvoorbeeld die van Fritts.nl. Het bedrijf dat technische producten uit de energie sector eenvoudig laat aansluiten op de behoeften van bedrijf en consument. Fritts neemt het ingewikkelde aankoopproces uit handen.’

Lastiger in toekomst

Het is een ernstige zaak dat het aankoopproces zo ingewikkeld is en daarmee lang duurt, want dat zou Nederlanders er van kunnen weerhouden om de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de duurzaamheidsdoelstellingen die in Parijs zijn gemaakt; Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent of meer beperken voor 2050*. Dit betekent dat alle huishoudens op zeer korte termijn ingrijpend moeten veranderen. De techniek is aanwezig om dit te verwezenlijken, maar het moet geïmplementeerd worden door de ‘gewone’ man. ‘Met de huidige situatie zoals die nu voor huishoudens is, is het implementeren onhaalbaar,’ concludeert Schiebaan. Daar komt nog eens bij dat momenteel zonnepanelen voornamelijk aangeschaft worden door hogeropgeleiden, personen in de leeftijd 56-­65 jaar en huiseigenaren. Dit zou wellicht kunnen betekenen dat dit proces voor de grote massa nog langer kan gaan duren. Het Rijk kan dan wel financieringsregelingen vrijmaken, maar zolang het aankoopproces te ingewikkeld blijft zal hier minimaal gebruik van worden gemaakt.

* Bron: ‘Opties voor Energie-­ en klimaatbeleid’ van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), juli 2016.

__________________________________________

Aanleiding

Fritts constateert dat financiering alleen niet voldoende is voor een transitie naar groene energie. Helderheid voor particulieren is noodzakelijk om doelen te bereiken, want dit is een serieus onderschat probleem.

Dit is een reactie op het in juli verschenen rapport ‘Opties voor Energie-­ en klimaatbeleid’ van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat zegt: ‘Om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen zijn ingrijpende veranderingen nodig in alle economische en maatschappelijke sectoren: alles moet op de schop. We moeten inzetten op alle beschikbare middelen om doelen in 2050 te behalen. Dat betekent voor Nederland een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent of meer in 2050.’

Achtergrond onderzoek

Resultaten uit dit persbericht zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Wie is de Nederlandse zonne‐energieklant’ dat Fritts in maart 2016 heeft uitgevoerd onder haar klantenbestand. Aan dit onderzoek hebben n=1508 respondenten meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DirectResearch.

Download PDF
Download PDF
Over Fritts

Fritts.nl is een onafhankelijk online informatieplatform over zonnepanelen. Fritts biedt hulp door middel van adviesdiensten tijdens de oriëntatie, de aankoop en het bezit van zonnestroominstallaties. Zij voorzien maandelijks ruim 15.000 websitebezoekers van informatie en tientallen klanten van professioneel advies. Op deze manier helpt Fritts.nl aan het realiseren van meer lokaal opwekte zonne-energie in Nederland. Stroom, opgewekt door en voor consumenten. Autonomie op het gebied van energievoorziening terug bij de burger. Bezoek www.fritts.nl voor meer informatie.

berichten